Podmínky použití webu

OBECNÁ USTANOVENÍ

Provozovatelem internetových stránek http://jakubzizka.cz/ je Ing. Jakub Žižka, Spálená 97/29, 110 00 Praha 1 , IČ: 02292319 (dále jen provozovatel), která je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění, oprávněna vykonávat majetková práva k těmto stránkám.

Provozovateli náleží veškerá práva vyplývající z licence dle autorského zákona k vlastnímu obsahu stránek, včetně textu a jejich designu, technických náčrtů, grafiky, veškerých vyobrazení na těchto stránkách, jakož i k výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených na těchto internetových stránkách.

Provozovatel tímto vydává podmínky pro užívání internetových stránek  
http://jakubzizka.cz/   (dále jen podmínky). Internetové stránky 
http://jakubzizka.cz/  jsou bezplatně veřejně přístupné a jejich užívání se řídí těmito podmínkami.

ZPŮSOB POUŽÍVÁNÍ

Uživatel se zavazuje, že se při používání stránek http://jakubzizka.cz/ bude řídit předpisy platnými na území České republiky, dobrými mravy a těmito podmínkami a nebude jakkoliv poškozovat dobré jméno provozovatele ani ostatní uživatele. Uživatel se zavazuje, že zejména nebude:

  • zasahovat do bezpečnosti, technické podstaty nebo obsahu internetových stránek http://jakubzizka.cz/ nebo je jinak zneužívat,
  • zasahovat do používání těchto stránek ze strany jiných uživatelů,
  • využívat stránky pro rozesílání nevyžádaných zpráv (spam), řetězových zpráv,
  • zasílat na tyto stránky zprávy obsahující viry nebo jakékoliv nebezpečné či škodlivé programy,
  • vytvářet falešné zprávy (fake) za účelem falšování identity odesílatele či se pokoušet proniknout na účet jiných uživatelů,
  • pokoušet se získat přístup k těm částem stránekhttp://jakubzizka.cz/ , které jsou vyloučeny z používání veřejnosti,
  • šířit na těchto internetových stránkách zprávy či materiály porušující právní předpisy České republiky.

OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI PROVOZOVATELE

Obsah internetových stránek http://jakubzizka.cz/ má pouze informativní a nezávazný charakter. Provozovatel neručí za správnost a úplnost informací na těchto internetových stránkách. Zveřejnění jakýchkoliv údajů a informací na těchto stránkách, s výjimkou těchto podmínek, nemá povahu žádného právního úkonu směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi provozovatelem a uživatelem, pokud nebude v jednotlivých případech výslovně uveden jinak.

Provozovatel může kdykoliv bez předchozího upozornění provádět změny informací na těchto stránkách. 
Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv případné škody, které uživatelům mohou vzniknout v souvislosti s používáním internetových stránek http://jakubzizka.cz/ .

Provozovatel také nenese žádnou odpovědnost za reklamu, popř. jinou formu propagace prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím stránek http://jakubzizka.cz/  .

Provozovatel dále nenese žádnou odpovědnost za obsah www stránek patřících třetím subjektům, které lze navštívit prostřednictvím stránek  
http://jakubzizka.cz/ .

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto podmínky je provozovatel oprávněn kdykoliv změnit.

Podmínky užívání stránek jsou účinné dnem jejich zveřejnění. Podmínky byly zveřejněny dne 12. 2. 2019.

×

Odebírejte nové články

Nejnovější články ze světa realit přímo na Váš email. Přidejte se k dalším 384 + odběratelům. Navíc jednou za 3 měsíce pravidelný video čtvrtletník „Novinky z realitního trhu“, informující o vývoji cen nemovitostí.

Odebírat nové články