Píši pro vás.

24

Úno

Rozhodl jsem se poohlédnout za rokem 2018 a shrnout úspěchy a ocenění, kterých se mi v minulém roce dostalo.

4 MINUTY ČTENÍ