Píši pro vás.

darování a koupě nemovitosti nezletilou osobou
24

Bře

Jak funguje darování a koupě nemovitosti nezletilou osobou

4 minuty čtení

Jakým způsobem může nezletilý získat nemovitost a proč tuto situaci řeší soud? Vlastnictví nemovitosti nezletilým není nemožné, ale zároveň by mělo být dobře odůvodněné. Darování a koupě nemovitosti nezletilou osobou má určitá úskalí, jež jsou obsahem tohoto článku.

Řešení majetkových sporů či touha po předčasném osamostatnění se. Důvodů pro pořízení nemovitosti nezletilým může být více. Všechny případy mají ale jedno společné. Posuzuje je soud, jehož úkolem je hlavně ochrana nezletilého.

Darování nemovitosti nezletilé osobě

Převod nemovitosti na dítě ve formě daru není tak jednoduchý, jak by se na první pohled mohlo zdát. Samozřejmostí je správně vypracovaná darovací smlouva. K nabytí nemovitého majetku nezletilým je však potřeba souhlas soudu. V tomto článku najdete více informací o darování nemovitosti nezletilému.

V případě, že má dítě získat nemovitost v dědickém řízení po smrti rodičů, přichází na řadu opatrovník případně poručník. Zájmy nezletilého však stále ve všech rozhodnutích hájí soud.

Souhlas soudu s koupí

Rozhodnutí, že nemovitost bude koupena dítěti, většinou pramení od rodičů. Zejména u nesezdaných párů se nabízí pocit, že pokud nemovitost vlastní jejich společný potomek, bylo by případné řešení majetkových sporů jednodušší. Specifickou a nepříliš častou situací je chvíle, kdy si například nezletilý člověk ve věku 17 let chce koupit nemovitost. V obou těchto případech se do procesu koupě zapojuje soud.

Nejjednodušší případ je ve chvíli, kdy je nezletilý svéprávný po předchozím rozhodnutí soudu. Takový případ může nastat v situaci, kdy se chce dříve osamostatnit a vzdát se opatrovnictví od rodičů. Potom koupě nemovitosti probíhá víceméně stejně jako v běžném případě.

Pokud tomu tak není a dítě není emancipováno, probíhá jednání o právním jednání nezletilého na obecním soudu v místě bydliště. Součástí bývá názor na danou situaci od orgánu sociálně právní ochrany dětí.

Posouzení konkrétního případu

U darování či koupě nemovitosti nezletilým je potřeba přistupovat ke každému případu zvlášť. Protože v tomto případě dochází ke střetu zájmu u rodičů, je snahou soudu zabránit nevýhodnému jednání, což může pro každou situaci znamenat něco jiného a záleží na hodně proměnných faktorech, které je potřeba konkrétně posoudit.

Kladný výsledek a potvrzení od soudu přichází v momentě, kdy nejsou zjištěny žádné okolnosti, kvůli kterým by mohl být nezletilý nabytím nemovitosti poškozen, případně postaven do výrazně nevýhodné pozice.

Se získáním nemovitosti se pojí i řada starostí

Vlastnictví nemovitosti nepředstavuje pouze výhody. Je potřeba pravidelně řešit řadu praktických věcí, jako například daň z nabytí nemovitosti, každoroční daň z nemovitých věcí, nutné opravy a podobně. V případě pronájmu či prodeji dané nemovitosti opět do celého procesu vstupuje soud, který řeší, zda je prodej v zájmu nezletilého. A protože jde o majetek nezletilého, získané peníze by neměly sloužit výhradně pro pokrytí potřeb dospělého, což je další důvod, proč se přepis majetku na dítě nemusí vyplatit, ale naopak přinést mnoho komplikací a starostí navíc.

Dokud dítě nedospěje, připadá starost o nemovitý majetek na rodiče, kteří by měli fungovat jako řádní hospodáři. V praxi se však mohou vyskytnout rozepře či nesrovnalosti, čemuž má zabránit kolizní opatrovník jmenovaný soudem.

Máte nemovitost na prodej?

Podle celorepublikové databáze je potvrzené, že prodávám nemovitosti v průměru o 15 % dráž než ostatní makléři. Vyplňte krátký formulář, já se vám co nejdříve ozvu a výhodně prodám i tu Vaší.

Cokoliv máte na srdci, já Vás vyslechnu...

Sdílejte:

Hodnocení:

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (2 hlasů, průměr: 4,50 z 5)
Loading...