Píši pro vás.

Odhlášení z daně z nemovitosti
13

Led

Odhlášení z daně z nemovitosti v roce 2024

4 MINUTY ČTENÍ

Prodej nemovitosti s sebou nese mimo jiné i příjemnou daňovou úlevu v souvislostí s daní z nemovitých věcí. Pokud jste tak v roce 2023 prodali nemovitost, nezapomeňte tuto skutečnost oznámit příslušnému správci daně a provést odhlášení z daně z nemovitosti.

Co přesně nám říká zákon?

§ 13a odstavec 9 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí (viz Sbírka zákonů) nám říká:

„Ztratil-li ten, kdo byl poplatníkem daně z nemovitých věcí, postavení poplatníka proto, že v průběhu zdaňovacího období se změnila vlastnická nebo jiná práva ke všem nemovitým věcem v územním obvodu téhož správce daně, které u něho podléhaly dani z nemovitých věcí, nebo tyto nemovité věci zanikly, je povinen oznámit tuto skutečnost správci daně nejpozději do 31. ledna následujícího zdaňovacího období.“

Co to znamená v praxi?

Poplatníkem daně z nemovitosti za celý kalendářní rok je ten, který tuto nemovitost vlastní k 1.1. daného roku. Pokud jste tedy v první den roku 2023 vlastnili nemovitost a nyní (1.1.2024) již vlastníkem nejste, přestáváte být i poplatníkem této daně.

V každém případě byste tuto změnu měli příslušnému správci daně oznámit, a to buď volnou formou prostřednictvím dopisu (dosud neexistuje žádný předepsaný formulář) či novým daňovým přiznáním (v případě, že v daném územním obvodě nadále vlastníte ještě další nemovitost).

Jak provést odhlášení z daně z nemovitosti?

Jak již bylo řečeno, na odhlášení z daně z nemovitosti není předepsán žádný formulář. Jednoduše tak postačí dopis napsaný volnou formou, ve kterém oznámíte správci daně nastalou změnu.

Vzor takového dopisu si můžete snadno stáhnout níže.

Kdy podávat nové daňové přiznání?

V případě, že v daném územním obvodu daného správce daně stále vlastníte jednu či více nemovitostí, je nutné podat nové či dílčí daňové přiznání k dani z nemovitých věcí a oznámit tak veškeré nastalé změny a samotný výpočet daně.

§ 13a odstavec 1 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí (viz Sbírka zákonů) nám v tomto případě říká:

„Dojde-li ve srovnání s předchozím zdaňovacím obdobím ke změně okolností rozhodných pro stanovení daně nebo ke změně v osobě poplatníka, je poplatník povinen daň do 31. ledna zdaňovacího období přiznat; v těchto případech lze daň přiznat buď podáním daňového přiznání nebo podáním dílčího daňového přiznání. V dílčím daňovém přiznání poplatník uvede jen nastalé změny a výpočet celkové daně.“

Jak a kam odhlášení či změnu nahlásit?

Pokud ji máte k dispozici, využijte k odeslání písemnosti datovou schránku, případně pak klasický doporučený dopis.

Adresátem je vždy místně příslušný finanční úřad, přičemž místní příslušnost se neurčuje podle místa Vašeho trvalého bydliště, nýbrž dle lokality, ve které se nachází nemovitost, jíž se změna týká.

Máte nemovitost na prodej?

Podle celorepublikové databáze je potvrzené, že prodávám nemovitosti v průměru o 15 % dráž než ostatní makléři. Vyplňte krátký formulář, já se vám co nejdříve ozvu a výhodně prodám i tu Vaší.

Cokoliv máte na srdci, já Vás vyslechnu...

Sdílejte:

Hodnocení:

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (2 hlasů, průměr: 4,50 z 5)
Loading...